Strona główna


„Wirtualna Nubia” to portal pozwalający przenieść się za pośrednictwem ekranu komputera do średniowiecznych budowli odkrytych przez archeologów w piaskach Nubii, krainy położonej nad środkowym Nilem, na terytorium współczesnego Sudanu i Egiptu.

 „Wirtualna Nubia” prezentuje budynki zrekonstruowane w wyniku wieloletnich prac archeologów pracujących pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mają oni duże doświadczenie w badaniach nad średniowieczną Nubią. Pierwsze prace prowadzili w słynnej katedrze w Faras, której malowidła są ozdobą kolekcji muzeów narodowych w Chartumie i w Warszawie. Od tamtej pory przyszły kolejne liczne odkrycia.


Wirtualne zwiedzanie

Modele umieszczone są na platformie Sketchfab. Są dostępne do zwiedzania z wykorzystaniem gogli VR, ale można je również oglądać na monitorze komputera.

Wycieczka po klasztorze: Poruszanie się po klasztorze jest możliwe w dwóch trybach. Przełączenie pomiędzy trybami możliwe jest po wybraniu symbolu kółka zębatego w prawym dolnym rogu ekranu: Setting>Navigation. Każdy model można również oglądać w trybie pełnoekranowym po kliknięciu na strzałki w prawym dolnym rogu.

Tryb ‘Orbit’ umożliwia obracanie modelu po kliknięciu na niego i przytrzymaniu lewego klawisza myszki. Można go też przybliżać i oddalać przesuwając kółko myszki. (Sketchfab nie umożliwia nakładania ograniczeń na poruszanie się, więc trzeba uważać, by nie przechodzić przez ściany).

Tryb ‘First Person’ umożliwia zwiedzanie modeli przy użyciu strzałek na klawiaturze oraz myszki. Klikając w model można poruszać się strzałkami do przodu i do tyłu. Strzałki w bok przesuwają obraz modelu. Żeby się obrócić, trzeba kliknąć lewy przycisk myszki i przeciągnąć obraz (jak w trybie ‘Orbit’). Można zmniejszyć lub zwiększyć prędkość poruszania się za pomocą kółka myszki.

Zwiedzanie „z przewodnikiem”: Żeby przejść do poszczególnych pomieszczeń wystarczy kliknąć na planie „plus”, a następnie nazwę danego pomieszczenia. Otwiera to stronę z modelem bryły budynku i jego wnętrza, po których można się poruszać tak, jak opisano powyżej. Strona zawiera też opis danej części klasztoru, a czasem również dodatkowe punkty informacyjne z objaśnieniami na temat wyposażenia wnętrza umieszczone na modelach. Pod wirtualnymi rekonstrukcjami zamieszczone są zdjęcia, na których można zobaczyć te same miejsca w stanie, w jakim zastali je archeolodzy.


Nasze rekonstrukcje